Dış Cephe Isı Yalıtımı

Yalıtım Sistemleri izolasyon ve söve imalatı

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı transferini en aza indirmek için uygulanan sistemdir. Ülkemizde dış cephe ısı yalıtımı ile enerji tasarrufunun yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ENERJİ BAKANLIĞI, BAYINDIRLIK BAKANLIĞI ve TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURUMU nezdinde yapılmıştır.TS 825:’Binalarda ısı yalıtım kuralları!’ standardı Nisan 1998’de revize edilerek, Haziran 2000’den itibaren inşaa edilecek yapılarda zorunlu bir standart haline gelmiştir. Bu standart, belediyeler ve yapı denetim firmalarınca denetlenmektedir.

 Sayfamızı Paylaşın
img